I.
Obecní zastupitelstvo schválilo:

  • Obecně závaznou vyhlášku č.2/2004 – Požární řád Obce Patokryje
  • Kontrolní řád Obce Patokryje
  • Návrh rozpočtu na rok 2005
  • zvláštní odměnu členů zastupitelstva a starosty obce ve výši 25% z měsíční odměny

II.
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:

  • Konání Mikulášské nadílky pro děti dne 30.11.2004