Usnesení z devátého zasedání zastupitelstva obce Patokryje dne 15.11.2004

I.
Obecní zastupitelstvo schválilo:

  • Obecně závaznou vyhlášku č.2/2004 – Požární řád Obce Patokryje
  • Kontrolní řád Obce Patokryje
  • Návrh rozpočtu na rok 2005
  • zvláštní odměnu členů zastupitelstva a starosty obce ve výši 25% z měsíční odměny

II.
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:

  • Konání Mikulášské nadílky pro děti dne 30.11.2004

Lampionový průvod 2013

Obec Patokryje zve všechny děti i dospělé na LAMPIONOVÝ PRŮVOD, který se koná v sobotu 9. listopadu 2013. Sraz je v 17 hodin před obecním úřadem. Na závěr průvodu velké pouštění lampionů štěstí. Pozvánku si můžete stáhnout ZDE. Karel Řehák starosta...

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

0 komentářů